Kirsehir
Kayseri
Yozgat
Kars
Sivas
Süleyman Kolu
Kadir Kolu
Cin Ali Kolu
Ümüs Kolu
Kerem Kolu
Sakir Kolu
Küt Ali
Salih Kolu

SONUÇ

Üç yılı aşkın bir zamandır yaptığımız bu araştırmamızda Tülekler hakkında sınırım şimdilik yeterince bilgi bulabildik ve bunları da bulabildiğimiz kadarıyla vermeye çalıştık.

Eksiklerimizin olduğu muhakkaktır. Fakat bu konuda ilk defa böyle bir araştırma olması ve kaynakların çok sınırlı olması, buna bir de üniversite öğrencisi olmamızın imkanlarının darlığı ve sınırlılığının da eklenmesi eksiklerimizin daha müsamahalı ele alınmasına zannederim sebep olacaktır.

Fakat yine de yapılacak araştırmalar ve bundan sonra elde edilecek yeni bilgilerle Tülekler hakkında daha geniş bir bilgiye ve fikre sahip olabiliriz. Özellikle eski ve osmanlıca nüfus kayıtları incelenirse daha sağlıklı bilgiler elde edilebilecektir. (Ki daha önce de belirttiğimiz gibi bizim bu hususla ilgili çalışmalarımız sürüyor…)

Biz ancak öğrenci imkanları çerçevesinde bir lisans tezi olarak bu araştırmayı yaptık. Dolayısıyla ülkemizde daha başka nerelerde Tülekler var kesin olarak öğrenemedik. Hatta en azından öğrendiğimiz bazı yörelere bile ulaşamadık. Ülkemizde geniş kitleler ve gruplar halinde yaşıyan Tüleklerin hemen tamamı tespit edilir ve bunlarla irtibat kurulursa (ki bu çok geniş bir imkan, zaman ve araştırma meselesidir) siyasi tarihleri, sosyolojik ve coğrafi yapıları, kültürel hayatları ve etkinlikleri ile ilgili daha kesin ve tutarlı neticeler elde edilebilir.

Diğer taraftan Tüleklerle ilgili gerçekten değerli bilgilere ve görüşlere sahip olan A. Zeki Velidi Togan ve İbrahim Kafesoğlu gibi araştırmacıların ebedi hayata intikal etmeleri bu husustaki araştırma ve çalışmaları önemli ölçüde etkilemektedir.

Yine de yapılacak çalışmalar önemli neticeler verecektir. Bizim bu çalışmamız ise bir bakıma böyle bir amaca yöneliktir. Yani bu sahadaki araştırmalara bir bakıma öncülük etmektedir. Biraz da olsun bir şeyler bulabildik ve bunu değerlendirebildiyse ne mutlu bize...