Kirsehir
Kayseri
Yozgat
Kars
Sivas
Süleyman Kolu
Kadir Kolu
Cin Ali Kolu
Ümüs Kolu
Kerem Kolu
Sakir Kolu
Küt Ali
Salih Kolu

2. KADİR KOLU

Hüseyin, Yiğit, Ahmet, Sülo (Süleyman) ve Zebey isminde beş çocuğu oluyor.

Zebey Teyze’nin hiç çocuğu olmadı. Sülalemizin ilk okuyan büyükleri olan Hüseyin Özdemir ve Bayram Işık bir anlamda onun uhdesinde büyüdüler. Özellikle Ertan abim yani Hüseyin Özdemir onun evlatlığı olarak büyüdü.

Hüseyinin çocukları (Kadirin Hüso’dur); Kadir, Mustuk, Muharrem, Mehmet, Narin, Mavuş, Miyasa’dır.

Yiğit’in çocukları; bir erkek Ramazan ve Dönüş, Zebey, Tekmile, Mürüvvet, Nuru bir tane daha var

Ahmetin çocukları (Kadirin Ahmet); İsmet, Haso (Hasan) Gülü, Naciye, Narin, HaticeSülonun çocukları (Süleymanın çocukları); Bayram, Dursun, Muzaffer, Zübeyde