Kirsehir
Kayseri
Yozgat
Kars
Sivas
Süleyman Kolu
Kadir Kolu
Cin Ali Kolu
Ümüs Kolu
Kerem Kolu
Sakir Kolu
Küt Ali
Salih Kolu

7. KÜT ALİ

Ömer, Masta, Mahmuriye isimli üç çocuğu oluyor

Ömer seferberlikte balkan savaşında kalıyor, bir rivayete göre de kendisi ve üç oğlu 93 Rus harbinde kalmışlardır.