Kirsehir
Kayseri
Yozgat
Kars
Sivas
Süleyman Kolu
Kadir Kolu
Cin Ali Kolu
Ümüs Kolu
Kerem Kolu
Sakir Kolu
Küt Ali
Salih Kolu

GİRİŞ

Araştırma hakkında
Araştırmada kullandığımız yöntem bir dökümantasyon çalışması ve literatür taramasıdır. Ayrıca günümüzdeki mevcut Tüleklerin bulunduğu yerlere gidilmiş kendileriyle uzun uzun mülakatlar, konuşmalar ve sohbetler yapılmıştır. Araştırmanın amacı Tüleklerin kökeninin, tarihteki yerinin ortaya çıkarılmasıdır. Büyük bir boy/aşiret olan Tüleklerin Oğuz ve Türkmen boylarıyla ilgisinin ortaya çıkarılmasıdır.