Kirsehir
Kayseri
Yozgat
Kars
Sivas
Süleyman Kolu
Kadir Kolu
Cin Ali Kolu
Ümüs Kolu
Kerem Kolu
Sakir Kolu
Küt Ali
Salih Kolu

3. CİN ALİ KOLU

Kütük, Haso, Arif, Endem, Atike, Fındık olmak üzere 6 çocuğu var.

Cin Ali’nin Kütük’ün çocukları; Zeynep, Yeter, Mehmet Safiye, Fatey (sonraki hanımından) Ali efendi diye bir oğlu da ölmüştür.

Haso’nun çocukları; Mustafa, Haydar, Aslan, Fatey, Eley

Arif’in çocukları; Metin, Hacı Musa, Ali, Fadime, Sevgi, Kütük, Maksuda

Endemin çocukları; Alahacılıya gelin oldu, çocuğu olmadı

Atike’nin çocukları; İsmail, Hatice

Fındığın çocukları;Remzi, Osman, M.Ali, Cahit, Duran, Süleyman, Ali, Adem, Fatma, Yeter (Duran, Süleyman ve Cahit ölmüşler)