Kirsehir
Kayseri
Yozgat
Kars
Sivas
Süleyman Kolu
Kadir Kolu
Cin Ali Kolu
Ümüs Kolu
Kerem Kolu
Sakir Kolu
Küt Ali
Salih Kolu

1. SÜLEYMAN KOLU (KURU SÜLÜK)

Kuru Sülük lakabıyla bilinen ve babamın da dedesi olan Süleyman’ın Efendi, Halil ve Hasan isminde üç oğlu olmuş ve kızı olmamış.

En büyükleri Efendi’nin çocukları, Fayik, Süleyman, Hacı Hüseyin, Adile, Döndü, Sultan, Döne ve Emine’dir.

Halilin çocukları; Mustafa (babam) ve Lütfiye (mutuya diye bilinir)

Hasan’ın çocukları; Haydar, Hüseyin, Sayit, Türkan, Behime ve Ümüştür.

Fazla uzamaması için bundan sonraki çocuklar zaten bilindiği için onları yazmıyoruz. Her aile kendi kolunu bundan sonra ister şema şeklinde isterse başka bir yöntemle devam ettirebilir.