Kirsehir
Kayseri
Yozgat
Kars
Sivas
Süleyman Kolu
Kadir Kolu
Cin Ali Kolu
Ümüs Kolu
Kerem Kolu
Sakir Kolu
Küt Ali
Salih Kolu

8. SALİH KOLU

Henüz evlenmeden genç yaşta vefat etmiş…

Bilinen en meşhur secere budur.

Diğer bir rivayet te şu

Hacı Celil Körveli’nin babası değil oğludur.

Yani Körveli

Onun Mehmet ve Celil isimli iki oğlu var.

Adı geçen bir kız yedi oğlanın bir kısmı gerçekte Celilin çocukları olmasına rağmen hepsi nüfusta Mehmedin üzerine yazılmıştır. Ancak bu rivayet kesin değildir.