Kirsehir
Kayseri
Yozgat
Kars
Sivas
Süleyman Kolu
Kadir Kolu
Cin Ali Kolu
Ümüs Kolu
Kerem Kolu
Sakir Kolu
Küt Ali
Salih Kolu

5. Sivas

Akkışlalı Tüleklerin ısrarla belirttiklerine göre Sivas ilinin Gaemerek kazasında çok sayıda Tülek vardır ve nitekim kendileri de bu yöreden gelmişlerdir.

Bunların yanı sıra başta da belirttiğimiz gibi Niğde, Malatya ve Maraş dolaylarında da Tüleklerin bulunduğu rivayetinin yaygın olduğunu belirtmiştik. Nitekim Maraş dolaylarından gelen ve halen Akkışla yöresinde yaşayan Tülekler mevcuttur. Ellerindeki bir secereye dayanarak kendilerinin daha önce Maraş dolaylarında yaşamış olduklarını ileri sürmektedirler. Bu şecereye göre Uğurluoğullarının bilinen iki eski atası olan Solak Ali ve Ahmet Koca'dan, Ahmet Koca Elbistan'dan gelmiştir. Maraş dolaylarından gelen Ahmat Koca'nın yeğeni yani kardeşi Solak Ali'nin oğlu Ahmet Koca ve onun oğullarına "Tülekler" denilmektedir.

Bazı hususları ihtilaflı da olsa bugün Türkiye sınırları içinde yaşayan Tüleklerin aynı kök veya boya mensup kimseler olduğu geliş ve yerleşme durumlarından anlaşılmaktadır.