Kirsehir
Kayseri
Yozgat
Kars
Sivas
Süleyman Kolu
Kadir Kolu
Cin Ali Kolu
Ümüs Kolu
Kerem Kolu
Sakir Kolu
Küt Ali
Salih Kolu

EK

KÖRVELİLER

Burada ben İbikli köyü Körveli sülalesine mensup olduğum için kendi ailemle ilgili ulaşabildiğim bilgileri ayrı bir başlık halinde ve ek olarak aktarmayı düşündüm…

Biz bu bilgileri aktarırken henüz nüfusla ilgili arşiv bilgilerine vakıf değiliz. Tamamen köyün büyüklerinin ve yaşlılarının hafızalarının yardımıyla veya eskilerin tuttukları notların yardımıyla aktarıyoruz bu bilgileri…

Çocukluğumuzdan beri Körveliler diye anılan bu büyük aile belki de yörenin de en büyük ve en geniş ailesidir.

Secereyle ilgili 7 kardeş bir bacıya kadar herhangi bir sorun yoktur. Ancak 7 kardeşten sonraki bilgilerde bazı ihtilaflar ve tartışmalar vardır.

Genellikle bizim de katıldığımız ve bize mantıklı gelen secere şudur:

Hacı Celil

Hacı celilin iki çocuğu olur, bunların ismi Mehmet ve Veli’dir. Mehmed’in hiç çocuğu olmaz veya rivayete göre Çanakkale savaşında (veya 93 harbinde) kalır ve gelemez.

Veli yani Körveli’nin tek oğlu olur ve o da adını savaşta kaybolan amcasının adı olan Mehmeti koyar.

Mehmet’in biri kız yedi tane oğlu olur. Kızın adı Ümüş’tür. Erkekleri adı ise, Süleyman, Cin Ali, Kerem, Salih, Küt Ali, Kadir ve Şakir’dir.