Kirsehir
Kayseri
Yozgat
Kars
Sivas
Süleyman Kolu
Kadir Kolu
Cin Ali Kolu
Ümüs Kolu
Kerem Kolu
Sakir Kolu
Küt Ali
Salih Kolu

4. Kars

Bu yörelerde Tüleklerin olduğunu ve kendilerine has destanlarının olduğunu biliyoruz. Bu yöreye gidemememize rağmen bu yöreden Tüleklerle görüşmeye muvaffak olduk.