Kirsehir
Kayseri
Yozgat
Kars
Sivas
Süleyman Kolu
Kadir Kolu
Cin Ali Kolu
Ümüs Kolu
Kerem Kolu
Sakir Kolu
Küt Ali
Salih Kolu

2. Kayseri

Kayseri yöresindeki Tülekler ise daha fazla yoğun olarak Akkışla kasabası ve civarında yaşamlarını sürdürmektedirler. Tüleklerin genel olarak yaşadıkları köyleri de şöyle sarılayabiliriz:

1-Uğuluşağı köyü (Oğuluşağı köyü)

2-Avanuşağı köyü

3-Muratbali köyü (Muratbeyli köyü)

Kendileriyle görüştüğümüz bu yöre Tülekleri de kendilerinin buralara 150 yıla yakın bir süre önce geldiklerini, yani buralarda 150 yıllık bir geçmişlerinin olduğunu ve bu yörelere sonradan geldiklerini söylemişlerdir. Fakat bu yöreye nereden geldikleri hakkında kesin bir görüşbirliği yoktur. Bazıları kendilerinin Sivas dolaylarından geldiklerini söylerken yine bazıları da Maraş menşeili olduklarını bildirmektedirler.

Akkışla'da yaşayan Tüleklerin de diğer yörelerde yaşayan Tüleklerden, yani kendilerinden başka Tüleklerin varlıklarından da haberleri vardır. Kendileri Çiçekdağı yöresinde akrabalarının bulunduğunu bilmektedirler. Onların kendileri buralara yerleştikleri sıralarda o civara gittiklerini de bildirmektedirler. Hatta Tüleğin Kızı lakablı Fadik Teyze kendisine Dedesinin anlattığını ve kendisinin de çok küçük olmasına rağmen kısmen hatırladığını söyleyerek birinci seferberlikten önce iki yılda bir çiçekdağı bölgesine akrabalarının harmanlarına gittikleri, onların da zaman zaman kendilerinin yaylasına geldiklerini söyledi. Yani biz bir sene onların harmanlarına gider yardım ederdik, onlar da bizim bir sene yaylamıza gelirlerdi ancak birinci seferberlik (yani birinci dünya savaşını kastediyor)ten sonra böyle bir şey unutuldu ve yapılmadı dedi. Fakat bunu İbikli ve Beşikli tüleklerinden yaşlı olanlara sormamıza rağmen böyle bir şey hatırlamadılar.
Bunlardan da anlaşılmaktadır ki bugün farklı yörelerde yaşamlarını sürdüren Tülekler aslında aynı kökten ve aynı boydan gelmektedirler. Daha sonra çeşitli sebeplerden dolayı dağılmışlar ve farklı farklı çevre ve yörelere yerleşmek zorunda kalmışlardır.