Kirsehir
Kayseri
Yozgat
Kars
Sivas
Süleyman Kolu
Kadir Kolu
Cin Ali Kolu
Ümüs Kolu
Kerem Kolu
Sakir Kolu
Küt Ali
Salih Kolu

3. Yozgat

Yozgat ili sınırları içerisinde ise kendi başına bir Tülek köyü veya kasabası bulunmamaktadır. Yalnızca bazı ilçe, kasaba ve köylerde toplu olarak Tüleklere rastlanmaktadır. Yalnız bu Tüleklerin çoğunluğunun yakınlığından dolayı Çiçekdağı'ndan kgeldiğini kesin olarak biliyoruz.

Yozgat'ın en büyük ilçesi olan Yerköy'de çok sayıda Tülek vardır. Bu Tülekler aslen ve yerleşik olarak buralı değil, Yerköy'e 25-30 km uzakta olan ve Çiçekdağı ilçesine bağlı daha önce isimlerini verdiğimiz köylerden gelmişlerdir. Fakat sayılarının çok kabarık olmalarından dolayı (hemen hemen 2500-3000 kişi) belirtmekte fayda var.

Yine Yozgat'ın sınırları içerisinde olan ve kendileriyle görüşme imkanı bulduğumuz Boğazlıyan ilçesi Yamaçlı kasabasından da söz etmekte yarar görüyoruz. Yamaçlı kasabası da yaklaşık olarak 350-400 kişilik bir Tülek grubu vardır. Kendilerine buraya ne zaman ve nereden geldiniz diye sorduğumuzda, bize Çiçekdağı yöresinden geldiklerini söylemişlerdir. Fakat Çiçekdağı yöresindeki Tüleklere bu hususu açtığımızda kendilerinin böyle bir şeyi bilmediklerini, daha doğrusu hatırlayamadıklarını belirtmişlerdir.