Kirsehir
Kayseri
Yozgat
Kars
Sivas
Süleyman Kolu
Kadir Kolu
Cin Ali Kolu
Ümüs Kolu
Kerem Kolu
Sakir Kolu
Küt Ali
Salih Kolu

4. ÜMÜŞ KOLU

Bedel, Döndü, Fadik, Döne olmak üzere dört çocuğu olur. (bir tane de Cılbakta bir kız var deniliyor)

Döndü, babamın ve halamın annesi Bedelin çocukları; Mullahmet, Kütük, Osman, Memduh, Muştak, Rahme, Döndü, Ayşe, Fadime

Fadik’in çocukları; Tevfik, Neco, Elmalı, Gülüşan

Döne’nin çocukları, (Alahacılıya gitti) üç kızı var; yeter, fatma, emey